Home

 

Beeldengalerij

 

Exposities / Agenda

  Kunstenaar
 

Contact

     
 
 

 

Tijdens mijn opleiding tot handen-arbeiddocente ging mijn voorkeur uit naar plastische materialen. De com-binatie van het creatieve- en ambachtelijke proces is een uitdaging, die bij brons sterk naar voren komt, en die me aanspreekt.

Ik heb diverse materialen en tech-nieken gebruikt, maar ben de laatste jaren vooral bezig met het maken van bronzen beelden.

Een gedeelte van mijn bronzen beelden zijn figuratief, een ander gedeelte bestaat uit beelden waarbij de figu-ratie abstracter is. De herkenning komt dan niet tot uiting door de gerea-liseerde vormgeving, maar door de

 

eigenschappen of emoties die het beeld uitstraalt.

Elementaire beeldende en/of vorm-gevende elementen, zoals ritme, compositie, beweging zijn elementen die me erg aanspreken. Vooral ritme is een element dat me erg aanspreekt.

Mens en dier staan centraal in mijn bronzen beelden. Dingen om me heen of persoonlijke ervaringen zijn voor mij het uitgangspunt en/of inspiratiebron.

 
   
     
Maart 2009 ©